Klasik müzik nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

KLASİK MÜZİK NEDİR? KLASİK MÜZİK ÇALGILARI NELERDİR?

Klasik müzik nedir

Klasik müzik yapısı gereği diğer müziklerden tamamen ayrılmış, halk müziklerinden büyük farklılıklar gösteren elit bir tabakaya atfedilen müzik türüdür. Klasik müzik dinleyicilerinin seçkin halk kitleleri olduğu görüşü birçok kesim tarafından kabul edilmektedir. Avrupa’da tohumları atılmış klasik müzik, bütün dünya tarafından benimsense de eser üretim oranı ve yaygınlığı bakımından Avrupa hala klasik müziğin merkezi olarak kabul edilir. 1700’lerin başından 1900’lerin başına kadar olan dönemde üretilen eserlerin klasik müzik sayıldığı literatürlere geçmiş olmasına rağmen, hala klasik formatta müzikler bestelenmektedir. Kısaca, birçok enstrümanın bir arada çalındığı çok sesli ve sözsüz müziğe verilen isim olarak tanımlanabilir.

Klasik müzik dört döneme ayırılır; bunlar sırasıyla Rönesans Dönemi (1450 – 1600), Barok Dönem (1600 – 1750), Klasik Dönem (1750 – 1820), Romantik Dönem (1820 – 1900), ve Modern Dönem (20. Yüzyıldan Günümüze) olarak adlandırılırlar. Bu döneme damga vurmuş ünlü sanatçıları saymak gerekirse; Rönesans Döneminde,  Gesualdo, Ockeghem , Dufay; Barok Dönemde, Vivaldi, Bach, Corelli, Handel; Klasik Dönemde, Mozart, Haydn, Clementi; Romantik Dönemde, ilk dönem romantikleri, Beethowen, Schubert, Weber, Rossini, orta dönem romantikleri, Chopin, Brahms, Verdi, Wagner, Liszt, Paganini, geç dönem romantikleri, Çaykovski, Karsakov, Grieg; Modern Dönemde ise, romantik akımı sürdürenler, Mahler, Rahmaninov, Strauss ve modern besteciler Ravel, Stravinski, Debussy, Prokofyev gösterilebilir.

Ülkemizde klasik müziğin benimsenmesi Modern Döneme rastlar ve Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey gibi sanatçılar bu dönemde yetişmiştir. Klasik müzik başlangıcından günümüze geçirdiği her evrede bir gelişim göstermiştir. Rönesans döneminde kilise ve kilise çevrelerinde gelişmeye başlayan klasik müzikte ilk kez çok seslilik hâkim olmuştur. Barok dönemde, klavsenin ön plana çıkmasıyla birlikte, daha süslü eserlere yer verilmiştir. Konçerto ve süit besteleri yaygınlaşırken, ayrıntı müziğin içerisine girmiş ve vokal performanslar yanında enstrümantal müzik gelişim göstermiştir. Ayrıca Opera sanatının filizlendiği dönem olarak Barok Dönem gösterilebilir. Günümüzde kullanılan pek çok müzik terimi barok dönemde ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Klasik döneme gelindiğinde, yoğun süslemelerle ağırlaştırılmış müzikte yeni ve daha sade bir üsluba geçiş yapıldığı görülür. Piyano bu dönemde icat edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Orkestralarda klavyeli çalgı zorunluluğuna son verilirken,  piyano bu dönemin öne çıkan çalgısı olmuştur. Romantik dönemse, klasik dönemin bir ileriye götürülüp tamamen özgürleşmenin sağlandığı dönem olarak görülebilir. Klasik müzik, kilisenin ve saray çevrelerinin otoritesinden sıyırılıp yeni ve özgür alana kavuşmuş, kalıplar yıkılmış ve müzik sıkıştırıldığı düzenden çıkmıştır. Modern dönem, içerisinde romantizm akımını sürdürenler kadar, yepyeni bir müzik türünü klasik müziğin içine karıştıranlar da vardır.

Klasik Müzik çalgıları üç başlık altında toplanır. Bunlar, Üflemeli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar ve Yaylı Çalgılardır. Üflemeli çalgılar da kendi içerisinde ikiye ayrılırlar, bakır ve tahta üflemeli çalgılar. Üflemeli çalgılar, Flüt, Obua, Trompet, Trombon, Korno, Klarnet, Tuba, Kormen’dir.  Vurmalı Çalgılar, Tef, Zil, Timpani, Kastanyet, Çıngırak, Trampet, Üçgen’dir ve orkestranın en arkasında yer alırlar. Yaylı Çalgılar, Keman, Kontrbas, Çello, Viyola, Klavsendir ve bir orkestranın en önemli unsurlarıdırlar.

Klasik müzik nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?” konusunda Bir Fikir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.