TOBB Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

TOBB Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kısaltmasıdır. Kısaca TOBB olarak kısaltılır.   Kuruluşu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluştur.

"TOBB Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"

TMMOB Kısaltması Ne Demek Açılımı Anlamı Nedir

Açılımı: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği     Türk mühendis ve mimar odaları birligi. 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle degisik 6235 sayılı yasayla 1954 yılında kurulmuştur. tmmob tüzel kisilige sahip, anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliginde bir meslek kurulusudur

"TMMOB Kısaltması Ne Demek Açılımı Anlamı Nedir"