UKOME – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

UKOME – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?    Ulaşım Koordinasyon Merkezi Büyükşehir Belediyelerinde bulunan bir birim olan UKOME, yasaya dayanarak büyükşehir belediyesi bünyesinde ulaşım ve trafiği düzenlemekle, yolcu taşıma ücretlerini belirlemekle ve toplu taşıma hatlarının güzergahlarını planlamakla ilgili kararlar alır.

"UKOME – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"

Etik Nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı

Ahlak felsefesi anlamına da gelen etik kelimesi, felsefenin doğru ve yanlış olarak ikiye ayrılan kavramları inceleyen, savunan ve sistematik hale getiren bir dalıdır. Kelimenin ana kökeni Antik Yunanca dilinin “ethikos” kelimesinden gelmektedir. Ethikos kelimesinin kökeni olan ethos kelimesi ise alışkanlık, gelenek, örf, adet gibi anlamlara gelmektedir. Etik bilimi iyi, kötü, doğru, yanlış, ahlaksızlık, erdem, adalet, ceza vb. kavramları açıklamaya çalışarak insanın ahlakına katkıda bulunmaya ve sorunlarını çözmeye çalışır. Etik bilimi üç ana dala ayrılmaktadır. Meta-etik: Ahlaki…

"Etik Nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı"

Pedofili Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Pedofili Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?   Pedofili Hastalığı ergenliğe girmemiş 0-13 yaş aralığında olan çocuklara ilgi duyma hastalığıdır. Çocuklara cinsel ilgi duymaktır ve legal ergin kişi yaşı olan 18 ya da duruma göre 16 yaşını doldurmamış kişilere ilgi duyanlar hukuken pedofil sayılmaktadırlar. ama delikanlı pedofiller genelde benetton 012 yaş grubunu hedef aldıkları için durum daha vahimdir.*

"Pedofili Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"

Konkordato – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Konkordato – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir? Şu sıralar çok sık duyduğumuz Konkodato anlaşması nedir ? Kısacası İflas anlaşması veya konkordato batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma. Konkordato Bu başlıklara ayrılır. 1-Adi Konkordato 2- İflastan Sonra Konkordato 3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,

"Konkordato – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"

SMM Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

SMM kısaltmasını hem mühendisler hemde sosyal hesap satışı yapan kişiler kullanmaktadır.     Social Media Marketing Serbest Mühendis Müşavir   Aynı zamanda bu kısaltma genelde SMMM olarak karıştırılmaktadır. SMMM kısaltması : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Dir.   SMM hesaplarıyla ilgili güvendigimiz bir site. Güvenle alış veriş yapabilirsiniz.   https://www.smmhesaplari.com/

"SMM Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"