Etik Nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı

Ahlak felsefesi anlamına da gelen etik kelimesi, felsefenin doğru ve yanlış olarak ikiye ayrılan kavramları inceleyen, savunan ve sistematik hale getiren bir dalıdır. Kelimenin ana kökeni Antik Yunanca dilinin “ethikos” kelimesinden gelmektedir. Ethikos kelimesinin kökeni olan ethos kelimesi ise alışkanlık, gelenek, örf, adet gibi anlamlara gelmektedir. Etik bilimi iyi, kötü, doğru, yanlış, ahlaksızlık, erdem, adalet, ceza vb. kavramları açıklamaya çalışarak insanın ahlakına katkıda bulunmaya ve sorunlarını çözmeye çalışır. Etik bilimi üç ana dala ayrılmaktadır.

Meta-etik: Ahlaki durumların ve değerlerin teorik olarak anlamlarını ele alır.
Normatif etik: Bir eylemi ahlaki açıdan değerlendirir.
Uygulamalı etik: Belirli bir durumda veya eyleme maruz kaldığında kişinin nasıl davranması gerektiğini ele alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.