Kanmak – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Kanmak [-e] Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak Tatlı sözlere aldanmak Bir gereksinimini, bir isteğini yeteri kadar karşılamış olmak, doymak “Siz bile bu şekil, renk, koku zenginliğine kanmış ve yorulmuş ruhunuzla…” (Reşat Nuri Güntekin) Yetinmek, iktifa etmek “Odalarının keçeleri üstüne serilmiş seccadelerde bazen namaz kılmakla kanmayarak çoraplarını çıkarır.” (Ahmet Hamdi Tanpınar)

"Kanmak – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"

UKOME – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

UKOME – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?    Ulaşım Koordinasyon Merkezi Büyükşehir Belediyelerinde bulunan bir birim olan UKOME, yasaya dayanarak büyükşehir belediyesi bünyesinde ulaşım ve trafiği düzenlemekle, yolcu taşıma ücretlerini belirlemekle ve toplu taşıma hatlarının güzergahlarını planlamakla ilgili kararlar alır.

"UKOME – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"

SCOR – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

SCOR – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?   SCOR Modeli nedir? Gelişmiş ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi için başlangıç noktası sayılabilecek “SCOR Modeli” (Supply Chain Operations Reference Model), Tedarik Zinciri Konseyine (Supply Chain Council) üye şirketlerin çalışmaları sonucu ilk defa 1996’da geliştirilen, tedarik zinciri için referans bir modeldir. Endüstride daha kolay ve etkin uygulanabilmesi amacıyla 19 yılda dönem dönem güncellenerek ve ayrıntılandırılarak bugünkü sürümüne ulaşılmıştır. Bu model tedarik zinciri yönetimi için…

"SCOR – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"

Etik Nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı

Ahlak felsefesi anlamına da gelen etik kelimesi, felsefenin doğru ve yanlış olarak ikiye ayrılan kavramları inceleyen, savunan ve sistematik hale getiren bir dalıdır. Kelimenin ana kökeni Antik Yunanca dilinin “ethikos” kelimesinden gelmektedir. Ethikos kelimesinin kökeni olan ethos kelimesi ise alışkanlık, gelenek, örf, adet gibi anlamlara gelmektedir. Etik bilimi iyi, kötü, doğru, yanlış, ahlaksızlık, erdem, adalet, ceza vb. kavramları açıklamaya çalışarak insanın ahlakına katkıda bulunmaya ve sorunlarını çözmeye çalışır. Etik bilimi üç ana dala ayrılmaktadır. Meta-etik: Ahlaki…

"Etik Nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı"

CTR Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

CTR Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir? Genellikle Reklam veren ve reklam alanların kulladığı bir kısaltmadır. Kısacası: Bir reklamı tıklayan kullanıcıların reklamı görüntüleyen kullanıcılara oranıdır. Örnek bir çalışma.: Yayınlanan reklam 10.000 kere gösterim yapmış ve bu reklamı 973 tıklamış. Tıklama Oranı = 973 / 10.000 = %0.97  

"CTR Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"