Klasik müzik nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

KLASİK MÜZİK NEDİR? KLASİK MÜZİK ÇALGILARI NELERDİR? Klasik müzik yapısı gereği diğer müziklerden tamamen ayrılmış, halk müziklerinden büyük farklılıklar gösteren elit bir tabakaya atfedilen müzik türüdür. Klasik müzik dinleyicilerinin seçkin halk kitleleri olduğu görüşü birçok kesim tarafından kabul edilmektedir. Avrupa’da tohumları atılmış klasik müzik, bütün dünya tarafından benimsense de eser üretim oranı ve yaygınlığı bakımından Avrupa hala klasik müziğin merkezi olarak kabul edilir. 1700’lerin başından 1900’lerin başına kadar olan dönemde üretilen eserlerin klasik müzik sayıldığı literatürlere…

"Klasik müzik nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"