Holokost Nedir – Yahudi Soykırımı Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir

Holokost Nedir ya Yahudi Soykırımı Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Kısacası: Almanların(Nazikerin) 100 binlerce Yahudi insana uyguladığı bir işkencedir.

holocaust nedir
holocaust nedir

‘Holocaust’ (Holokost) sözcüğü (Yunanca ‘bütün’ anlamına gelen ‘holos’ ve ‘yanık’ anlamına gelen ‘kaustos’ tan) Nazilerin II. Dünya Savaşı’nda, 6 milyon civarında Yahudi’ye yaptığı sistematik soykırımın tercih edilen adı olmuştur. Naziler kendileri, daha yumuşak bir tabir olan “Yahudi Sorunu’nun Nihai Çözümü”nü kullanmışken, ‘Shoah’ (Şoa) bu felaketin çağdaş Yahudi-İbrani adıdır.

Nazilerin ırkçı politikası sadece Yahudileri etkilemedi. 6 milyonun üstündeki Yahudi kurban yanı sıra 100.000 ile 200.000 arasında Çingene eziyet görüp katledildi. Ari ırktan olmayan diğer kurbanlar arasında Ruslar ve Slavlar da vardı. Ayrıca 200.000’den fazla bedensel ve psikolojik engelli Alman da ünlü “Ötenazi Programı”nın bir parçası olarak sistematik bir şekilde öldürüldüler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.