Holokost Nedir – Yahudi Soykırımı Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir

Holokost Nedir ya Yahudi Soykırımı Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir? Kısacası: Almanların(Nazikerin) 100 binlerce Yahudi insana uyguladığı bir işkencedir. ‘Holocaust’ (Holokost) sözcüğü (Yunanca ‘bütün’ anlamına gelen ‘holos’ ve ‘yanık’ anlamına gelen ‘kaustos’ tan) Nazilerin II. Dünya Savaşı’nda, 6 milyon civarında Yahudi’ye yaptığı sistematik soykırımın tercih edilen adı olmuştur. Naziler kendileri, daha yumuşak bir tabir olan “Yahudi Sorunu’nun Nihai Çözümü”nü kullanmışken, ‘Shoah’ (Şoa) bu felaketin çağdaş Yahudi-İbrani adıdır. Nazilerin ırkçı politikası sadece Yahudileri…

"Holokost Nedir – Yahudi Soykırımı Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir"