TUSKON Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

TUSKON Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?
Türkiye işadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu, 2005 yılında İstanbul′da kurulan ve ülke çapında yayılmış bölgesel iş dünyası federasyonlarının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. TUSKON, bugün 150 işadamı derneği bünyesinde faaliyet gösteren 12000 işadamını temsil ediyor. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere oluşturulan işadamları derneklerinin üst kuruluşu olarak TUSKON, ticaret ve sanayi hayatımıza yönelik bilimsel ve akılcı yöntemler geliştirerek, işletmelerimizi ve girişimlerimizi global iş dünyasının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

 

KURULUŞ ÖYKÜSÜ
TUSKON′un öyküsü 1990′li yılların başında, ülke sorunlarına duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek işadamlarının, birlikte hareket etmek üzere çeşitli illerde dernekleşmesiyle başladı. Bu dernekler Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük ve büyüyen şirketlerin, ülkemizin değişken yapılı ve dinamik ekonomisinde kendini geliştirebilmesini ve dış pazarlara açılabilmesini sağlamak üzere kuruldu. Ekonomi politikalarına açılım oluşturmanın yanı sıra ülkemizdeki iş ortamının uluslararası ve modern standartlara ulaşmasını misyon edinen bu dernekler, bilgi ve tecrübelerini hem İstanbul′daki hem de Anadolu′daki pek çok girişimci ve işletmeyle paylaştı. Avrupa Birliği′ne uyum sürecinin de etkisiyle gelişen sivil toplum anlayışı, bu dernekleri, onları daha güçlü temsil edebilecek üst yapılanmalarda bir araya gelme ihtiyacını doğurdu. Bu gelişme dernekleri federasyonlaşma sürecine götürdü. Böylece Türkiye′nin coğrafi dağılımı doğrultusunda Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bir araya gelen işadamları bütünleşerek federasyonlar oluşturdu. (MARİFED, ESİDEF, KASİF, ANSİFED, DASİDEF, GÜNSİAF).

Global dünyadaki gelişmeleri takip ederek, üyelerinin küresel bir oyuncu olmasını hedef gösteren bu federasyonlar da bir araraya gelerek, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu′nu kurdu.
AMACI VE PERSPEKTİFİ
Konfederasyonumuz, işlerini geliştirmek, büyütmek ve dış pazarlara açılmak isteyen işadamlarımızı temsil edecek bir organizasyon olmanın yanı sıra ülkemizdeki sorunları gündeme taşıyarak, çözüm önerileri üretmek ve ülkemizin hak ettiği yere ulaşması YOlunda geniş katkı sağlamak üzere kuruldu. Bu doğru
ltuda TUSKON;

• İş dünyamıza yönelik potansiyelleri değerlendirerek, işletmelerin kendilerini geliştirmelerine yönelik hedefler oluşturmayı
• İş dünyasının sesi olarak, ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmayı, Ülkemizin sorunlarına yapıcı anlayışla yaklaşarak, alternatif çözümler üretmeyi,
• Tüm dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip ederek, global iletişim ağını açık tutmayı ve iş adamlarımızın dünya ile entegrasyonunu sağlamayı,
• Aile şirketlerinin kurumsallaşmasına yönelik yöntemleri göstermeyi,
• İşadamlarımızın, gerek ulusal gerek uluslararası arenada iş yaparken ihtiyaç duyabileceği bilgi, tecrübe ve ilişkileri paylaşmayı,
• Temel pazarların yanı sıra gelişen pazarları inceleyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak potansiyel ülke ve sektörleri analiz etmeyi,
• Üyelerinin hizmet veya bilgi ihtiyacını hızlı, sıkıntısız ve dolaysız yoldan, konunun uzmanlarıyla değerlendirerek gidermeyi, amaç edinmiştir.

Bu amaçlara hizmet ederken konfederasyonun bakış açısı, yerel koşul ve duyarlılıkları da dikkate alarak Türkiye ekonomisini ve işadamlarını global ekonominin etkin bir parçası haline getirmektir. TUSKON, ayrıca ülke sorunlarıyla ilgili tespitlerini, düşüncelerini ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmayı ve bu yönde katılımcı öneriler geliştirmeyi görev edinmiştir. Şeffaf bir anlayışla çalışmalarını sürdürmeyi ilke edinen TUSKON, çalışkan, dürüst, güvenilir ve sosyal sorumluluk bilincine sahip işadamları ve onların kuruluşlarını üye olarak kabul etmeyi benimsemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.