MASAK Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

MASAK Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

 

Açılımı : Mali suçları araştırma kurumu

 

Cemiyetsel hayatın lüzumu olan düzenin sağlanması emeliyle yasalarla bazı fiiller kabahat olarak kabul edilmiş ve müeyyideye bağlanmıştır.

İnsanoğlu, yaşamını idame ettirebilmek, sosyal ve kültürel bir ekip lüzumlarını giderebilmek için bazı mülk ve hizmetlere gereksinim dinler. Gereksinim dinlenen mülk ve hizmetlerin, hukukun öngördüğü kaideler içerisinde elde edilmesi ise cemiyet halinde yaşayabilmenin esas koşullarındandır.

Çağdaş hukuk sistemleri lüzumların, mevzusu kabahat olan fiillerden karşılanmalarını menetmekle kalmamakta, bir kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetinin, gayrimeşru kaynağını saklamak ve yasal bir yolla elde edildiği mevzusunda kanı uyandırmak kastıyla muhtelif harekâtlara tabi yakalanmasını, başka bir deyişle kabahat kazançlarının aklanmasını da kabahat olarak kabul etmektedir.1

Günümüz dünyasında bir hayli ülkede faaliyet gösteren mali istihbarat ünitelerinin (Financial Intelligence Unit – FIU) işlevi de kabahat kazançlarının aklanması ile çaba etmektir.

Ülkemizde bu çaba temel itibariyle, Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet üniteyi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak misyon yapan Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir.

Bu anlamda MASAK’ın esas işlevi de kabahat kazançlarının aklanması alanındaki büyümeler ile aklama kabahatinin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına müteveccih usuller mevzusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, tedbirler geliştirmek, bilgi toplamak, bir araya gelen bilgileri tahlil etmek ve değerlendirmek, araştırma ve tahliller yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve neticeleri alakalı makamlara iletmektir.

MASAK, anılan işlevleri icra edebilmek için siyaset oluşturulmasına katkıda bulunmakta, uygulama taktikleri geliştirmekte, tanımlanan siyasetler çerçevesinde yasa, anayasa ve idaremelik krokileri hazırlamakta, uygulamaya ait lüzumlu öteki tertip etmeleri yapmakta, alakalı müessese ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Ülkemizde kabahat kazançlarının aklanması ile çaba, 1996 senesinde çıkarılan 4208 rakamlı (Yasa)la meşru bir kimlik kazanmış ve 5549 rakamlı (Yasa) yürürlüğe girinceye kadar da 4208 rakamlı (Yasa), bu gayretin meşru takviyesini oluşturmuştur.

Ancak zaman içinde, gerek beynelmilel ebatta aklama ile çaba usullerinin büyümesi, gerekse beynelmilel ekonomik ve finansal ilişkilerin eskiki yarıyıllarla kıyas edilemeyecek derecede çoğalması, ülkemizde de aklama ile gayrette yeni bir kanuni tertip etme yapılması lüzumunu doğurmuştur.

Bu lüzumdan hareketle hazırlanan 5549 rakamlı Kabahat Kazançlarının Aklanmasının Önlenmesi Hakkında (Yasa), 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu (Yasa) ile terörün finansmanının önlenmesi kapsamında bilgi toplamak, kuşkulu harekât bildirimlerini almak, tahlil etmek ve değerlendirmek de MASAK’ın misyonları arasına dahil edilmiştir.

Kabahat kazançlarının aklanmasıyla çaba ederek aktif bir ekonomi ve pak bir cemiyet oluşmasına katkıda bulunmayı kendisine niyet olarak tanımlamış olan Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığı, bu amaca erişme anlamında teknolojiden de faydalanmak suretiyle çaba kapasitesini ehemmiyetli miktarda çoğaldırmış olup bundan sonra da bu kapasiteyi çoğaldırmaya ve kendisinden beklenilen işlevleri en iyi biçimde yapma mücadeleyi içinde olmaya devam edecektir.

Bir önceki yazımız olan TASS Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir