Diploma Eki (DE) Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Diploma Eki Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin, ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere gerekli görülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

dibloma_eki
Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmî dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden , kazanılmış yeti

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir. Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri: National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir.

Diploma Eki ne değildir?

Bir curriculum vitae (CV) değildir.
Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrenciye sağladığı kazanımlar nedir?

Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtiçinde ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi
Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim imkânlarına daha rahat ulaşma olanağı
İş bulma olanaklarını artırma (işverenlerin, artan bir şekilde, Diploma Ekinde arz edilen öğrenci profiline ilgi gösterdikleri görülmektedir)

Diploma Ekinin yüksek öğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa’da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirilmesine vesile olur.
Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman ve emek kazandırır.

Diploma Eki niçin gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarısını değerlendirme tarzlarını ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç bir hal almıştır.
Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir. Yüksek öğretimde saydamlık ve diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar; hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar; sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.