Sn. Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Sn. Kısaltması TTK ya göre “Sayın” anlamını taşımaktadır. Sayın nedir ? Konuşma ve yazışmalarda saygı belirtisi olarak kişi adlarının önüne getirilen söz, saygıdeğer, muhterem. Kendisine saygı gösterilen, seçkin, değerli. Saygı belirtisi olarak konuşma ve yazışmalarda kişi adlarının önüne getirilen san.

"Sn. Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?"