AKTS kredisi Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir

Açılımı: AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen kredi. Tüm üniversitelerde geçerli olan AKTS sistemi, Üniversiteden diploma alıp algılayacağımızın gösteren bir kredi sistemdir. AKTS Nedir ? Avrupa Birliği, eğitimin kalitesini artırmak ve yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencileri geliştirmek için üniversiteler arası işbirliğine önem vermekte ve bu konudaki çalışmaları içerisinde Sokrates/Erasmus programının da yer aldığı değişik eğitim programları ile desteklemektedir. Erasmus programının başarısı, yurtdışında eğitim almanın diğer ülkelerin dil ve kültürleri hakkında bilgi sağlamanın yanında akademik…

"AKTS kredisi Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir"