Genel

Holokost Nedir – Yahudi Soykırımı Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir

holocaust nedir

Holokost Nedir ya Yahudi Soykırımı Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir? Kısacası: Almanların(Nazikerin) 100 binlerce Yahudi insana uyguladığı bir işkencedir. ‘Holocaust’ (Holokost) sözcüğü (Yunanca ‘bütün’ anlamına gelen ‘holos’ ve ‘yanık’ anlamına gelen ‘kaustos’ tan) Nazilerin II. Dünya Savaşı’nda, 6 milyon civarında Yahudi’ye yaptığı sistematik soykırımın tercih edilen adı olmuştur. Naziler kendileri, daha yumuşak […]

Dünya Günü Kısaltması – Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

Dünya Günü amacı için google birbirinden çeşitli görsellerle doodle hazırlandı. Google bu erken kullanıcılarını şaşırtıcı bir doodle hazırladı. Havyan figürlerinin kullanıdığı Doodle ile Hayat bugünü kutlandı. Hayat bugünü 1969 senesinde meydana çıkmıştır. İlk olarak San Francisco’da tertip etmiştir . Hayat Bubugünü’nün kutlanma amacı ise dünyamızın hayatı ve güzelliğini kutlayarak karşın karşıya kaldığı etrafsal tehditlere uyarı çekmektir. […]

Kişisel bakım nedir? Ne Demek – Açılımı – Anlamı – Nedir?

KİŞİSEL BAKIM Nedir Kişisel bakım, sağlığınız ve güzelliğinizi koruyan, vücut üzerinde akla gelen tüm bakım ve temizlik konularını kapsamaktadır. Kişinin önce kendi sağlığı, sonrasında ise çevresine görünümü adına gerekli olan en temel bakım şekli olmasına rağmen, birçok kişi tarafından, birçok yönde ihmal edildiği genellikle gözlenmektedir. Alt başlıklar halinde incelemek gerekirse; Vücut Bakımı En ideal şekli […]

BESYO Kısaltması Ne Demek Açılımı Anlamı Nedir

BESYO Kısaltması Ne Demek Açılımı Anlamı Nedir

Açılımı : Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Misyonu; Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesinde liderliğini devam ettirmektir. Bu bağlamda gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde kaliteli işgücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük eden ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen profesyoneller yetiştirmektir. Vizyonu ise; Beden […]

TEDAŞ Kısaltması Ne Demek Açılımı Anlamı Nedir

Açılımı : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ Hakkında Kısa Bilgi: TEK’den sonra kurulan ve elektriğin dağıtımından sorumlu olan devlet kurumudur. Merkez teşkilatı başkent Ankara’da bulunmaktadır. Taşra teşkilatını ise ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan farklı dağıtım kurumları oluşturur. Elektrik=hayat olan günümüzde bu kurumun yaptığı iş hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Özellikle elektrik kesintilerine benim kadar nefret duyanlar varsa ne […]

TTK Kısaltması Ne Demek Açılımı Anlamı Nedir

Açılımı: Türk Tarih Kurumu 1931 yılında kurulmuştur. Aynı TDK gibi bu kurum da Atatürk’ün talimatı ile kurulmuştur. Bir devlet kurumu olup merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Başlıca amacı tarihimizin ve köklerimizin araştırılmasıdır. Dil bir millet için ne kadar önemli bir varlıksa ve bir milleti millet yapan başlıca unsurlardan biriyse tarih de bu türden bir unsurdur ve bana göre […]

TMSF Kısaltması Ne Demek Açılımı Anlamı Nedir

TMSF Kısaltması

Açılımı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF hakkında Kısa Bilgi: Kökleri daha önceki yıllara dayansa da bu isimle 1983 yılında kurulmuş olduğunu söylesek yanlış olmaz. Bağımsız bir devlet kurumudur. 2000’li yılların başında ismi televizyonlarda sık sık gündemdeydi. Bankalara ey koyması nedeniyle gündemde çokça ismi geçmekteydi. Bunun nedeni ise bu kurumun amacı ve görevidir. Çünkü bu kurumun […]